pondělí 11. června 2018

Kostel sv. Vavřince s Loretou

Klášterní kostel byl srdcem kapucínského konventu
 sv. Vavřince v Rumburku.
V rámci šluknovského výběžku je jediným novověkým klášterním kostelem.
K jeho stavbě došlo v letech 1683-1685. 
Kostel byl vysvěcen 9. 4. 1690 litoměřickým biskupem 
Jaroslavem Ignácem ze Šternberka.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi chudý řád, není výzdoba moc bohatá.
Navíc kostel čeká na opravy, které se mají provádět od roku 2018.
Na hlavním oltáři je obraz Umučení sv. Vavřince z roku 1579
na bočních oltářích je obraz Nanebevzetí Panny Marie
 a Svatý František přijímající stigmata.
Oba obrazy na bočních oltářích pocházejí z 19. století.
Nanebevzetí Panny Marie
Kapucíni jsou odnoží františkánů, proto byli oni v Rumburku
 hlavními nositeli betlémářské tradice.
 V kostele se postupně vystřídaly tři betlémy.
 Ten poslední je z roku 1922, který se každoročně vystavuje 
v období adventu a Vánoc.
Betlém se staví v postranní kapli sv. Antonína Paduánského 
na rozloze 20  m2.
Od roku 2013 se betlém staví jako proměnlivý. 
Nejprve scéna "Klanění pastýřů" pa " Klanění mudrců" 
a nakonec scéna "Útěk do Egypta".

V bývalé klašterní jídelně byl tento obraz Poslední večeře Páně.
Z kostela se projde spojovací chodbou do ambitu Lorety, 
který je nově zrestaurován. 
Loreta je barokním klenotem severních Čech, 
spojeným se jménem vynikajícího architekta Johanna Lucase 
Hildebrandta a sochaře Franze Bienera.
Za stavbou Lorety stálo splněné přání šlechtice
 Antona Floriana z Liechtensteinu
přenést z Itálie na sever Čech sacrum posvátného místa
Areál zahrnuje Loretánskou kapli, ambit a kostel sv. Vavřince.
Autor stavebních plánů ambitu a vstupní budovy není znám.
Stavbu hradil diplomat a císařský generál Václav Josef kníže z Liechtensteinu.

Kaple Panny Marie Lurdské
Obrazy Křížové cesty jsou nově zrestaurované a byly znovu vysvěceny v září 2017.

Kaple Nejsvětější trojice

Levé shodiště vedle Kaple Svatých schodů
Svaté schody, po se kterých vystupuje při modlitbách vzhůru do kaple
  pouze po kolenou.

Svaté schody i kaple jsou také nově zrestaurované. 
Také nástropní malby celého ochozu jsou  opravené.
Levé chodiště vedle Svatých schodů.

Boží hrob


Kaple Pražského jezulátka a sv. Jana Nepomuckého

Modely reliéfní výzdoby loretánské kaple v Rumburku


Dochovaný plášť kapucínů
Kaple sv. Josefa
Ochozy s jednotlivými zastaveními Křížové cesty. 
Stropy ambitu pokrývají více než sto let staré malby ze života Panny Marie.
Od roku 2012 zde stále probíhají restaurátorské práce.


V jedné z místnostiv vstupní budovy je expozice věnovaná podzemí kláštera.

Loretánská kaple Panny Marie Lurdské


Loretánská kaple byla vybudována v letech  1704 - 1707 a patří svojí reliéfní a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější lorety v České republice. Architektonický cenný vnější vzhled loretánské kaple
je barokní kopií italského renesančního originálu.
 Loretánská kaple se budovala za osobní účasti významného
 barokního umělce Johanna Lucasa Hildebrandta.
Prostřednictvím obrazů a soch vypráví dva tisíce let starý příběh
 Marie, Josefa a Ježíše.
Předmětem úcty poutníků je loretánská kaple a milostná socha 
Černé Matky Boží Loretánské. Prostý a nepříliš zdobený 
vnitřní prostor je záměrným protikladem vnější výzdoby.
Nástěnné malby zobrazují výjevy ze života Panny Marie.
Fragmenty výzdoby připomínají legendu,
 podle níž byl ve votivní svíci umístěn střelný prach. 
Ten po zapálení exlodoval  a stěny kaple poničil.
Zázračně neporušená zůstala místa  s motivem Panny Marie.
Současný neautentický stav interiéru Svaté chýše ovlivnily
 restaurátorské práce z 80 let 20. století.
  Moje procházka touto zajímavou památkou a chloubou našeho města končí.Okomentovat